TUA VÍT CHỈNH LỰC, CHỐNG TĨNH ĐIỆN ESD, TỰ ĐỘNG, ĐẦU THAY THẾ LỤC GIÁC 1/4, 500 CNM piqi1 (Sao chép)

5.894.000

TUA VÍT CHỈNH LỰC, CHỐNG TĨNH ĐIỆN ESD, TỰ ĐỘNG, ĐẦU THAY THẾ LỤC GIÁC 1/4, 500 CNM piqi1 (Sao chép)

5.894.000