KÍNH LÚP ĐỘ PHÓNG ĐẠI 10 LẦN CÓ TÍCH HỢP THƯỚC 10MM ĐỂ BIẾT ĐƯỢC KÍCH THƯỚC CỦA CHI TIẾT KHI SOI GARANT 490540 piqi1

3.112.600

KÍNH LÚP ĐỘ PHÓNG ĐẠI 10 LẦN CÓ TÍCH HỢP THƯỚC 10MM ĐỂ BIẾT ĐƯỢC KÍCH THƯỚC CỦA CHI TIẾT KHI SOI GARANT 490540 piqi1

3.112.600