CUỘN LÁ DƯỠNG ĐO KHOẢNG HỞ 0,01MM HOLEX 478502 DÀI 5M piqi1

1.356.000

CUỘN LÁ DƯỠNG ĐO KHOẢNG HỞ 0,01MM HOLEX 478502 DÀI 5M piqi1

1.356.000