BỘ 5 CÂY DŨA KIM CƯƠNG DÀI 215MM ĐỘ HẠT D181 PFERD DF 4205 D 181 piqi1

4.082.000

BỘ 5 CÂY DŨA KIM CƯƠNG DÀI 215MM ĐỘ HẠT D181 PFERD DF 4205 D 181 piqi1

4.082.000