BỘ 5 CÂY DŨA KIM CƯƠNG DÀI 215MM ĐỘ HẠT D126 PFERD DF 4205 D 126 piqi1

3.234.000

BỘ 5 CÂY DŨA KIM CƯƠNG DÀI 215MM ĐỘ HẠT D126 PFERD DF 4205 D 126 piqi1

3.234.000