THƯỚC CUỘN THÉP TRẮNG BMI DÀI 50 M piqi1

2.367.000

THƯỚC CUỘN THÉP TRẮNG BMI DÀI 50 M piqi1

2.367.000