KÍNH LÚP ĐỘ PHÓNG ĐẠI 8 LẦN CÓ TÍCH HỢP THƯỚC 10MM ĐỂ BIẾT ĐƯỢC KÍCH THƯỚC CỦA CHI TIẾT KHI SOI GARANT 490540 piqi1

2.824.200

KÍNH LÚP ĐỘ PHÓNG ĐẠI 8 LẦN CÓ TÍCH HỢP THƯỚC 10MM ĐỂ BIẾT ĐƯỢC KÍCH THƯỚC CỦA CHI TIẾT KHI SOI GARANT 490540 piqi1

2.824.200