CUỘN LÁ DƯỠNG ĐO KHOẢNG HỞ 0,05MM HOLEX 478502 DÀI 5M piqi1

247.000

CUỘN LÁ DƯỠNG ĐO KHOẢNG HỞ 0,05MM HOLEX 478502 DÀI 5M piqi1

247.000