CUỘN DƯỠNG LÁ KIỂM HỞ 0,005 MM HASBERG 12.7 MM×5 M piqi1

2.178.000

CUỘN DƯỠNG LÁ KIỂM HỞ 0,005 MM HASBERG 12.7 MM×5 M piqi1

2.178.000