Máy mài cao tần Fein CHLĐ, có thể mài liên tục 24/24 giờ

8205195260 HF angle grinder              MSF842-2c/S2094 300H200          29,000,000
78208095260 HF angle grinder              MSfo849-1c/S2094 300200          30,000,000
93300100260 Converter HFS17-300           50H230V/300H200V                  57,000,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *